FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, Vložka č. 29876/V

Sídlo spoločnosti

GEODETICS s.r.o., Hanojská 2543/1, 040 13 Košice, Slovensko

Identifikačné údaje

IČO: 46571531
DIČ: 2023520950

Email

info@letydronom.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK4983300000002300265456

Telefón

+ (421) 904 631 768

PREVÁDZKA

My za Vami prídeme kamkoľvek na východnom Slovensku. Ak ale chcete prísť za nami Vy, nájdete nás na tejto adrese.

Prevádzka

GEODETICS s.r.o., Sama Chalúpku 16/B, 071 01 Michalovce, Slovensko
Geodetics Kancelária