PRACOVNÝ POSTUP

V nasledujúcich riadkoch je opísaný pracovný postup od momentu, keď nás potenciálny klient osloví, až do momentu, keď mu odovzdáme zábery. Už hneď od začiatku je nesmierne dôležité správne plánovanie, aby sme vedeli, v akom vzdušnom priestore sa budeme nachádzať, a tak mohli včas kontaktovať príslušného pracovníka daného okrsku pre získanie povolenia vykonať let. Môže sa stať, že let budeme vykonávať v priestore, kde nepotrebujeme žiadne povolenia alebo naopak v priestore, kde je úplný zákaz letov a tam žiaľ pre Vás lietať nebudeme môcť.
 • KONZULTÁCIA S KLIENTOM

  Dohodnutie detailov a naplánovanie leteckých prác.

 • PLÁNOVANIE

  Letový plán a povolenie, ak sa let uskutoční v riadenom vzdušnom priestore.

 • LETECKÉ PRÁCE

  Vykonanie letu podľa požiadaviek klienta.

 • SPRACOVANIE

  Postprodukcia záberov (v prípade, že klient má o túto doplnkovú službu záujem).

 • ODOVZDANIE

  Odovzdanie surových záberov klientovi.

LEGISLATÍVA

Dňa 14.11.2019 vydal Dopravný úrad SR nové rozhodnutie č. 2/2019, ktorým zásadne mení podmienky vykonávania letov dronmi vo vzdušnom priestore SR. Z tohto dôvodu bola pôvodná sekcia na tejto stránke zrušená a tejto problematike je venovaná celá stránka.

BEZPEČNOSŤ

Aj napriek tomu, že letecké práce vykonávame v zmysle platnej legislatívy, riadime sa pravidlami lietania a sme držiteľmi potrebných povolení, čo priamo prispieva k bezpečnosti či už letovej prevádzky alebo aj ľudí a objektov mimo nej, nie je zaručené, že sa nemôže nič stať. Na tento prípad je zo zákona povinnosť mať toto riziko kryté a bezpilotné zariadenie musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzky bezpilotného lietadla. To samozrejme máme a v prípade, že dôjde ku škodám na majetku či zdraví osôb, sme ním krytí.