TOTO BY STE MALI VEDIEŤ AK SI PLÁNUJETE KÚPIŤ DRON ALEBO AK HO NÁJDETE POD VIANOČNÝM STROMČEKOM

Dnes sú ceny niektorých dronov také nízke, že si ich môže za pár desiatok eur dovoliť skoro každý. Pri serióznejších dronoch však stále neminiete viac, než stojí nová konzola PlayStation 5 či nový Xbox. Je teda prirodzené, že ľudia si takéto smart hračky kúpia alebo ich nájdu pod stromčekom. Ich používanie však nie je bez obmedzení a skôr ako budete čeliť problémom s políciou, Dopravným úradom SR, prípadne ochranármi v Národných parkoch, mali by ste poznať legislatívu a všetky výhody či nevýhody, ktoré vlastníctvo dronov so sebou prináša.
Dron ako darček na Vianoce

Zdroj obrázka: mirror.co.uk

Aktuálne v čase písania tohto článku platí na našom území Rozhodnutie č. 2/2019, ktoré vydal Dopravný úrad SR. Aj napriek tomu, že v okolitých krajinách boli prijaté nové smernice, ktoré už kopírujú celoeurópske pravidlá a platia od 1.1.2021, u nás nedošlo k žiadnej zmene a pravdepodobne sa ani vstupom do nového roka 2022 u nás nič nezmení. O čom teda hovoria aktuálne pravidlá?

Všeobecné podmienky vykonania letu

Ak ste iba hobby dronista (príležitostný, rekreačný a pod.), lietate v kategórii A. Lety v kategórii B sú lety komerčné (o nich nižšie). V rámci kategórie A platia všeobecné podmienky, ktoré ak dodržíte, môžete lietať v podstate legálne v medziach zákona.

 • pilot nesmie byť pod vplyvom psychoaktívnej látky
 • let môžete vykonať vo vzdušnom priestore triedy G do výšky 120m nad najvyššou prekážkou v okruhu 30m
 • dron nesmie mať pulzačný alebo raketový motor (neplatí na účel vykonania vzletu)
 • nesmie byť ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a taktiež sa musí zabezpečiť ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami
 • pilot musí mať neustále vizuálny kontakt s lietadlom, aby sa dokázal vyhnúť prípadnej prekážke
 • v blízkosti letísk je možné vykonať let iba pri koordinácii s prevádzkovateľom letiska
 • let sa nesmie vykonať v noci
 • pilot sme lietať iba v súlade s meteorologickou situáciou, s pokynmi výrobcu a pod.
 • let sa nesmie vykonať v zakázanom alebo aktivovanom vzdušnom priestore

Doplňujúce podmienky vykonania letu

Vyššie vymenované všeobecné podmienky vykonania letu sú následne doplnené o ďalšie podmienky podľa váhy dronu, a to nasledovne:

 • neprelietavať zhromaždenia ľudí,
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 3,7km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • minimálne 50m od osôb
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 3,7km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma a pod
 • minimálne 50m od osôb, a to s prihliadnutím na vystavenie nadmernému hluku z pohonu lietadla a ohrozením v prípade mimoriadnej situácie
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 5,6km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma a pod.
 • v prípade hmotnosti nad 20kg aj povinnosť poistenia dronu

NEVYZNÁTE SA V LETECKEJ MAPE?

Letecká mapa ICAO - CTR Košice

Zdroj obrázka: online VFR Manual

Je to obrovský problém! Podmienky sú relatívne benevolentné pre legálne lety bez papierov, avšak ak nemáte aspoň základné vzdelanie, neviete dané podmienky dodržať. Základným kameňom úrazu sú chýbajúce informácie k leteckej mape. Tú dnes môžete mať v analógovej forme (ako klasická papierová mapa) alebo v digitálnej. V oboch prípadoch sa ale vyžaduje, aby ste vedeli z mapy určiť, o akú triedu vzdušného priestoru ide v mieste, kde plánujete lietať. Všeobecné pravidlá síce určujú 120m v triede G – viete ale, ktorá to je? Kde sa nachádza? Akonáhle lietate 120m mimo tejto triedy, lietate nelegálne. Ďalšou vecou je CTR zóna letiska. Je zrejmé, že v bezprostrednom okolí letiska by ste nelietali, viete ale, že napr. celá Bratislava a Košice sú v rámci CTR zóny – v triede D? To znamená, že v týchto mestách môžete lietať maximálne do výšky 30m nad zemou, a aj to nesmiete byť bližšie k stredu letiska než 3,7km resp. 5,6km. Ako si určíte vzdialenosť? Ďalším problémom sú vojenské vzdušné priestory, ktoré ak sú nevyužívané, tak majú povahu triedy G. Ak sú ale aktivované, nesmiete v nich lietať.

Akonáhle budete chcieť prelietavať ponad budovy v mestách, snímať osoby bližšie než 50m alebo využívať iné výšky letu, budete potrebovať oficiálne papiere so skúškami, poistením dronu a pod. Ak Vám postačujú všeobecné podmienky a budete lietať v rámci nich, určite odporúčame minimálne základné školenie ako sa vyznať v leteckých mapách a rozoznávať triedy vzdušného priestoru. Teda aspoň do okamihu, kým do platnosti nevstúpia nové celoeurópske pravidlá.

PO NOVOM SA PRIPRAVTE NA TESTY A REGISTRÁCIE DRONOV

Je len otázkou času, kým aj u nás začnú platiť podobné pravidlá, aké vstúpili do platnosti 1.1.2021 v susedných krajinách. Kedy presne vstúpia celoeurópske pravidlá (EASA) do platnosti aj u nás nie je známe. Čakalo sa, že sa tak udeje v nasledujúcom roku 2022 avšak zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že minimálne od 1.1.2022 sa tak neudeje. Či to dobehne Dopravný úrad SR v priebehu roka 2022 sa nedá povedať. A tak stále čakáme. Čo to ale bude znamenať? Podľa všetkého skončí voľná kategória A – kde patrili hobby dronisti s letmi v rámci všeobecných podmienok. Niečo podobné síce bude existovať aj po zavedení nových pravidiel, no to sa už nezaobíde bez nutnosti vykonať online test na príslušnom Dopravnom úrade a evidovať dron v registri, na základe čoho dostanete pre svoj dron vlastnú „ŠPZ“. Teda môžeme hovoriť o sprísnení pravidiel. Ak dnes vidíte na našom území pilota, ktorý ovláda dron – je možné že, nemá žiadne „papiere“, no aj tak je jeho let legálny. Po zavedení nových pravidiel už musí mať každý pilot nejaký doklad. Preto ak ste ešte dron nekúpili, zvážte, či sa chcete zaoberať legislatívou a testami.

POUŽITIE DRONA PRI PODNIKANÍ? BEZ POVOLENIA ANI NÁHODOU!

V súčasnosti platí, že ak ponúkate služby s dronom, je to komerčná prevádzka bezpilotného lietadla, a teda musíte mať príslušné povolenie, konkrétne hovoríme o Povolení vykonávať letecké práce (skrátene PVLP). Nehovoriac o tom, že toto PVLP je podkladom pre zápis takejto činnosti do Obchodného, prípadne Živnostenského registra, inak letecké práce ani nemôžete oficiálne ponúkať za odplatu. Mnohí sa ale mylne domnievajú, že ak nepredávajú svoje zábery, resp. nevyhotovujú tieto zábery priamo na objednávku, tak sa ich komerčná činnosť netýka. To ale nie je pravda.

Predstavte si influencera, ktorý má mnoho divákov a fanúšikov na sociálnych sieťach. Takýto človek bežne používa kameru či fotoaparát. Prečo by teda nevyužil aj dron? Využiť ho môže, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o komerčné využitie. Ako je to možné? Za komerčné zábery sa považujú aj také zábery, ktoré umiestníte na sociálny profil, ktorý je štandardne zárobkový. Influencer získal dronovými zábermi lukratívne zábery samého seba a nepropagoval produkt (pričom produktom je aj on sám v prípade influencera). Tieto zábery ale mohli prilákať ďalších fanúšikov, ktorí si koniec koncov na jeho profile nájdu reklamu na produkt, ktorý influencer propaguje. Je to teda nepriama forma komerčnej činnosti.

Podobne je to aj na trhu s nehnuteľnosťami. Predávate predsa pozemok či dom – nie dronový záber. Tento záber Vám však môže dopomôcť k predaju tejto nehnuteľnosti, a teda je to taktiež komerčné využitie spojené s povinnosťou mať PVLP. Takýchto a podobných príkladov je veľa, a preto je potrebné si na to dávať pozor.

Ako získate povolenie lietať komerčne?

Kým sú v platnosti spomínané pravidlá, tak pre získanie PVLP sa pripravte na nasledujúce kroky:

 1. Musíte byť minimálne SZČO (alebo spoločnosť). Fyzické osoby – nepodnikatelia PVLP získať nemôžu
 2. Absolvovať teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade SR
 3. Komerčne poistiť dron proti škodám (podmienka pre registráciu do evidencie) (kategória C2 približne 380€)
 4. Evidovať dron v evidencii na Dopravnom úrade (musíte preukázať jeho vlastníctvo)
 5. Absolvovať praktické skúšky na letisku (môžete aj s iným evidovaným dronom, odporúčame s vlastným)
 6. Vypracovať prevádzkovú príručku (približne 500€ za vypracovanie)
 7. Požiadať o PVLP a zaplatiť poplatok vo výške 600€
 8. Po získaní povolenia zapísať obchodnú činnosť do oprávnenia na podnikanie

Poznámka: nezabudnite, že stále sa na Vás vzťahujú ďalšie zákony ako je napr. povinnosť bezpečnostnej previerky pri vytváraní merateľných snímok (fotogrametria) alebo zákony súvisiace s ochranou v NP a CHKO a podobné zákony upravujúce využitie vzdušného priestoru.

ZÁVER

Veríme, že sa nám podarilo zhrnúť všetky základné fakty. Či už budete lietať ako hobby dronista alebo komerčne, skôr či neskôr sa priamemu kontaktu s Dopravným úradom nevyhnete. V prípade cesty hobby dronistu ten kontakt nemusí byť príliš trpký, no v prípade, že budete lietať komerčne a budete žiadať Povolenie vykonávať letecké práce, vyzbrojte sa dostatkom času, trpezlivosti a finančných prostriedkov. Prípadne odporúčame zvážiť využitie služieb od externých dodávateľov leteckých prác. Čo Vám vieme ponúknuť my?

 • spĺňame všetky zákonné podmienky pre legálne vykonávanie letov – zábery od nás sú získané legálnym spôsobom a nemusíte sa obávať žiadnych problémov
 • poistené zariadenia v prípade vzniku akýchkoľvek škôd
 • dlhoročné skúsenosti v oblasti fotografie a videa (profesionálna úprava fotiek a videí)
 • grafické práce (zakreslenie pozemku do leteckej fotografie, zakomponovanie loga Vašej spoločnosti a pod.)
 • atraktívne fotografie v 180° a 360° panorámach
 • geodetické a kartografické služby
NAŠE SLUŽBY

Ak aj budete lietať s dronom, majte na pamäti, že je to iba časť práce. V ďalšej časti Vás čaká úprava fotografií a videí do vhodnej prezentačnej formy, a to sa nedá naučiť zo dňa na deň.

Tím LetyDronom