GOLDBECK

goldbeck

Klient: GOLDBECK

Kategória: INŠPEKČNÉ, ZACHRANÁRSKE A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY, LETECKÉ FOTO A VIDEO

Pre spoločnosť GOLDBECK realizujeme monitoring priebehu výstavby haly v Košickom priemyselnom parku neďaleko letiska. Monitoring je vykonávaný nepretržite v trvaní niekoľkých kalendárnych mesiacov pričom let je uskutočňovaný každých 7 dní.

goldbeck logo

FOTOGRAFIE