NAŠE SLUŽBY

Letecké zábery, ktoré je dnes možné vďaka dronom obstarať omnoho jednoduchšie ako kedysi, prinášajú na trh silný marketingový nástroj. Pomáhajú Vám odlíšiť sa od konkurencie a prísť na trh s niečím inovatívnym. Letecké fotografie a video je možné využiť v širokom spektre služieb a obchodu ako napr. prezentácia spoločnosti, predaj nehnuteľností, monitorovanie a prieskum priestranstva, mapovanie a pod. Ak využijete naše služby, máte garanciu, že boli poskytnuté legálne a pri akejkoľvek kontrole sa jednoducho môžete odkázať na nás. Máme všetky potrebné povolenia. Stačí si len vybrať, ktorú zo služieb využijete.

LETECKÉ FOTO A VIDEO

Letecké foto a video má široké využitie v mnohých oblastiach a nie je sa čomu čudovať. Zábery, ktoré sú dnes štandardne v 4K rozlíšení a plne stabilizované, ponúkajú netradičný pohľad z vtáčej perspektívy (z dronu) v podstate na čokoľvek. Tieto lukratívne zábery je možné kombinovať aj s pozemnými zábermi, čo ešte viac zvýrazní odlišnosť pohľadu zhora.
Zábery sa štandardne odovzdávajú surové, aby ste si ich mohli upraviť podľa svojich predstáv. Ak však nemáte dostatočné znalosti a skúsenosti s úpravou, nevadí, nám nerobí problém ani úprava fotografií či strih videa, stačí nás kontaktovať.
Viadukt z dronu neupravenýViadukt z dronu upravený
Realitný trh
Reklamné agentúry
Prezentácia spoločnosti
Monitorovanie priestranstiev
Panorámy a 360° foto

SLUŽBY PRE REALITNÝ TRH A ARCHITEKTOV

Reality predávané prostredníctvom inzerátov a rôznych ponúk na internete vyzerajú obsahom veľmi podobne. Letecká fotografia má pre potencionálneho zákazníka podstatne vyššiu hodnotu ako klasická snímka zo zeme, pretože ponúka netradičný pohľad na samotnú nehnuteľnosť a jej okolie. Má teda vyššiu vypovedaciu hodnotu aj lukrativitu zároveň.
Architekti projektujú aj lokality, ktorých vzdialenosť je veľká a cestovanie nerentabilné. Vďaka leteckej fotografii je možné zmapovať predmetnú lokalitu vrátane okolia bez toho, aby architekt musel cestovať. Podobne je tomu aj pri možnosti architekta vsadiť vizualizáciu do priestoru vďaka našej leteckej fotografii. Letecká fotografia aj v tomto prípade dokáže dopomôcť k ešte reálnejšiemu podaniu vizualizácie.
Pohľad zhora ponúka nový a netradičný rozmer pri vnímaní priestoru z fotografií.
Nový marketingový nástroj, s ktorým sa odlíšite od konkurencie a pritiahnete nových záujemcov.
Prostredníctvom 360° fotografií ukážete Vaše reality bez potreby fyzickej obhliadky.
Pohľadom zhora dotvoríte predstavu o priestore, ktorá má pri tvorbe projektovej dokumentácie svoje opodstatnenie.

LETECKÉ FOTO POZEMKU

Záujemca o kúpu pozemku má vďaka leteckej fotografii lepšiu predstavu ako pozemok vyzerá, lepšie vníma jeho tvar a hranice pozemku (vďaka približnému zakresleniu do fotografie) a v neposlednom rade spoznáva okolie.

LETECKÉ FOTO STAVBY

Doplnením ponuky alebo portfólia o letecké zábery budov a rôznych iných stavebných objektov sa jednak odlíšite od ostatných a zároveň zvýrazníte samotný objekt a prostredie, do ktorého je tento objekt vsadený.

360° PANORÁMA

V súčasnosti je virtuálna realita skvelým nástrojom na to, aby si Váš klient mohol prezrieť exteriér a interiér z pohodlia domova jednoduchým klikaním, približovaním a posúvaním. Jedna 360° fotografia sa vytvorí zlúčením viacerých fotografií do jednej. Ak vytvoríte takýchto 360° panorám viacero (napr. v každej izbe rodinného domu jednu panorámu), môžete ich spojiť do jedného celku a medzi jednotlivými panorámami sa preklikávate na ďalšie. Takýto celok umožňuje prehliadať nasnímané priestory 24 hodín denne 7 dní v týždni – jednoducho bez obmedzenia a odkiaľkoľvek. Skvelé, nie?
Panoráma na tejto stránke poslúžila architektovi na orientáciu v danej lokalite, pričom k pozemku vzdialenému vyše 300 km vôbec nemusel chodiť.

LETECKÉ VIDEO POZEMKU

Záujemca o kúpu pozemku má vďaka leteckej fotografii lepšiu predstavu ako pozemok vyzerá, lepšie vníma jeho tvar a hranice pozemku (vďaka približnému zakresleniu do fotografie) a v neposlednom rade spoznáva okolie.

LETECKÉ VIDEO STAVBY

Doplnením ponuky alebo portfólia o letecké zábery budov a rôznych iných stavebných objektov sa jednak odlíšite od ostatných a zároveň zvýrazníte samotný objekt a prostredie, do ktorého je tento objekt vsadený.

LETECKÉ MAPOVANIE

Leteckým mapovaním je možné vyhotoviť zábery zemského povrchu v ťažko prístupnom teréne a bez narušenia povrchu meraného objektu. Tieto zábery sú merateľné a tak je možné využiť ich na mnohé účely. Výhodou je taktiež rýchlosť, akou je možné prísť k výsledkom (v porovnaní s pozemnými metódami) a skutočnosť, že takéto meranie nezasahuje do činností, ktoré v okolí meraného objektu prebiehajú.
Mapovanie je úzko prepojené s geodetickým meraním, kde vďaka zameraniu vlícovacích bodov je možné pripojiť dáta do výškového a polohového súradnicového systému. Výsledkom sú potom ortofotomapy, 3D modely území či objektov, alebo dáta, prostredníctvom ktorých je možné vypočítať objemy a plochy.

VÝPOČET KUBATÚR

3D MODELY

INŠPEKČNÉ, ZACHRANÁRSKE A DOKUMENTAČNÉ SLUŽBY

Inšpekcia z dronu
V rámci leteckej inšpekcie je možné vykonať vizuálnu kontrolu zariadení, ktoré sú umiestnené vo výškach a prístup k ním je komplikovaný ako napr. stožiare elektrickej rozvodnej siete, komíny, vysielače a pod.
V prípade mimoriadnych udalostí je možné monitorovať rozsah spôsobených škôd či už požiarmi alebo povodňami. Vďaka tomu, že obraz sa prenáša v reálnom čase k operátorovi dronu, vieme pomôcť aj pri pátraní po osobách v ťažko prístupnom teréne.