SPOLUPRACUJME NAVZÁJOM

Hlavnou myšlienkou je nadviazať kontakt s inými licencovanými pilotmi z ktorejkoľvek časti Slovenska a spolupracovať pri výkone leteckých prác. Naším cieľom teda nie je konkurencia, ale spolupráca. Ideálnym prípadom je, ak licencovaný pilot má oprávnenie na podnikateľskú činnosť a vydané PVLP.

PREČO SI POSÚVAŤ KLIENTOV?

  • vysoké náklady na cestovné a ubytovanie (malý objem prác vs. veľká vzdialenosť)
  • obsadenosť v danom termíne
  • technické problémy a iné
V jednoduchosti vysvetlené prečo chceme spolupracovať. Ak sa Vám tento nápad páči, dajte nám o sebe vedieť.